Szkolenia

Misja naszej firmy jest ułatwia Państwu funkcjonowanie jako pracodawcy oraz pracownika. Zapewnienie przeszkolenia z zakresu BHP jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Organizujemy szkolenia indywidualne i grupowe, stacjonarne w miejscu pracy oraz u Nas w firmie. Naszą przewagą jest szybka realizacja na Państwa potrzeby. W ofercie mamy tanią kompleksową obsługę i nadzór nad firmami. POSIADAMY WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCHSzkolenia Stacjonarne u Klienta lub w siedzibie firmy

Najlepsze ceny
PROWADZIMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA DLA POJEDYNCZYCH OSÓB !
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

# Rodzaj Szkolenia Czas ważności Cena za szkolenie
1 Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) Szkolenie przeprowadza się przed przystąpieniem pracownika do pracy 1 rok, 6 miesięcy od 30zł
2 Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych 3 lata od 40zł
3 Szkolenie okresowe dla kierowników i pracodawców (samokształcenie kierowane) 5 lat od 80zł
4 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 6 lat od 40zł
5 Szkolenie z zakresu PPOŻ - od 40zł

Większość ceny ustalamy indywidualnie

Ze względu na liczbę osób, lokalizacji firmy, materiałów szkoleniowych.

Szkolenia bhp prowadzimy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz.U.04.180.1860, zm.: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420].

Szkolenia stacjonarne mogą być stosowane dla wszystkich grup pracowników. Szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych, jest to jedyna, dopuszczona prawem forma.

Szkolenia wstępne - instruktaż ogólny, wymagany na każdym stanowisku pracy od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika. Podlegają im także praktykanci i osoby zatrudnione do pracy czasowej (tzw. leasing pracowniczy).

Szkolenia okresowe, wymagane są na wszystkich stanowiskach pracy. Czas ich trwania i forma zależy od stanowiska, na którym jest zatrudniona szkolona osoba i wynika z obowiązujących przepisów. Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach:

 • kierowniczych i pracodawców (16 godzin lekcyjnych) lub w formie samokształcenia kierowanego
 • inżynieryjno-technicznych (16 godzin lekcyjnych)
 • administracyjno-biurowych i innych (pokrewnych) (8 godzin lekcyjnych) lub w formie samokształcenia kierowanego
 • robotniczych (8 godzin lekcyjnych)

Pozostań w Kontakcie

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów.


Nasze Biuro

 • Tomasz Wełpa - właściciel
 • Główny specjalista ds. BHP
 • Audytor systemu zarządzania BHP
 • Inspektor ochrony PPOŻ

 • KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP, PPOŻ TOMASZ WEŁPA
 • Telefon: 503 678 958
 • Email: biuro@zszbhp.pl

Nasze godziny Biznesowe

 • Poniedziałek - piątek 8:00 to 16:00

DORADZTWO / WYPADKI (DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH)- 24H