System HACCP


Dokumentacja HACCP jest dokumentem niezbednym dla branży gastronomicznej wymagany przez prawo oraz instytucje kontrolujące. Zapewnia on wysoką jakość usług gastronomicznych i ma znaczenie dla Klientów.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących[1].


HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Wdrożenie całego systemu HACCP

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności związane jest w wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jakimi są m.in. zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz system HACCP. Jest to wymóg prawa . Nasze zalety:

 • Wdrażamy system błyskawicznie
 • Dokładnie opracowujemy całą dokumntację
 • Robimy projekt technologiczny – ważne!
 • Szkolimy personel
 • Szybkie terminy realizacji

Monitoring i uzupełniamy dokumentacji

Na życzenie Klienta monitorujemy włąściwie wprowadzony system i w razie konieczności w przypadku zmiany technologii uzupełniamy niezwłacznie dokumentacje.

Posiadamy duże doświadczenie

Posiadamy duże doświadczenie

 • Posiadamy rekomendację
 • Posiadamy doświadczenie w małych obiektach żywienia zbiorowego oraz w bardzo dużych gastronomiach
 • Na „swoim koncie” mamy sporą liczbę opracowanych dokumentacji
 • Wystawiamy certyfikaty potwierdzające jakość usługi
 • Cechujemy się nienaganną współpracą i efektywnością
 • Jesteśmy fimą Godną Zaufania !

Pozostań w Kontakcie

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów.


Nasze Biuro

 • Tomasz Wełpa - właściciel
 • Główny specjalista ds. BHP
 • Audytor systemu zarządzania BHP
 • Inspektor ochrony PPOŻ

 • KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP, PPOŻ TOMASZ WEŁPA
 • Telefon: 503 678 958
 • Email: biuro@zszbhp.pl

Nasze godziny Biznesowe

 • Poniedziałek - piątek 8:00 to 16:00

DORADZTWO / WYPADKI (DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH)- 24H